Články

Zateplenie budov

Na zníženie energií v domácnosti má vplyv aj zateplenie budovy. Nedochádza tak k úniku energií v rámci vykurovania, čo vedie k úspore nákladov.

Zateplenie plní nasledujúce funkcie:

  • zníži náklady na vykurovanie
  • prispieva k odstráneniu porúch (napr. prasklín v omietke, zatekanie, ...)
  • chráni nosnú konštrukciu pred mrazom a pred inými poveternostnými vplyvmi
  • vylepšuje vzhľad budovy

Spôsoby zateplenia:

Kontaktné zateplenie fasády

Patrí medzi najpoužívanejší spôsob zateplenia. Možno ho aplikovať na všetky druhy povrchov (novostavby i staršie budovy). Pri zateplení je potrebné dodržať predpísaný postup, to znamená že povrch musí byť správne pripravený pre zateplenie (čistý, pevný a suchý). Životnosť zateplenia závisí od techonológie vyhotovenia a od kvality zatepľovacích prvkov. 

Izolačné omietky

Výhodou je že tento spôsob zateplenia umožňuje dokonale kopírovať akýkoľvek tvar budovy a umožňuje rýchle odparovanie vlhkosti (požiarna ochrana budovy). Maximálna hrúbka zateplenia je 5 centimetrov. Cena pri tomto spôsobe zateplenia je nižšia oproti iným spôsobom zateplenia.

Odvetraný zatepľovací systém

V porovnaní s kontaktným zatepľovacím systémom je cena vyššia, a preto sa používa hlavne pri veľkých budovách, ktoré plnia reprezentatívny charakter (skrášľovanie budov).  Využíva sa najmä pri budovách s vyššou vlhkosťou vnútorných priestorov alebo starších budovách s trvalo zvýšenou vlhkosťou muriva. Pri takomto zateplení je vytvorená odvetrávacia vzduchová medzera medzi izolačným materiálom a konečnou povrchovou úpravou (napr. doskovým obkladom, ...).

Polystyrén alebo minerálna vlna

Pri zateplení sa môže použiť polystyrén alebo systémy s minerálnou vlnou.  Polystyrén aj minerálna vlna spĺňajú podmienku tepelnej izolácie. Zateplenie polystyrénom je najčastejší využiteľný spôsob, pretože je lacnejší a dá sa s ním ľahko manipulovať. Minerálna vlna je o niečo drahší spôsob zateplenia. Jej výhodou je potipožiarná bezpečnosť, to znamená že nehorí a ani nešíri oheň.

 


TOPlist