šalovacie práce so systémovým debnením DOKA PERI

šalovanie stropov, prievlakov, stien

šalovanie základových pásov

montáž nosných konštrukcií (steny, stĺpy, šachty)

šalovanie schodov, balkónov

monolitické konštrukcieZameranie finálnej výšky

Zalievanie betónu z pumpy do pripraveného debnenia

Vibrovanie betónu, vyhladenie betónu - povrchová úpravazváračšké práce

armovanie nosných konštrukcií (oporných stien, stropov, základových dosiek)

zhotevenie armatúry podľa projektovej dokumentácie murovanie všetkého druhu

murovanie obvodových stien a jadier pre monolitické stavby a domy