MASTER MONT

Navigácia
SVKDEU


šalovacie práce so systémovým debnením DOKA PERI

šalovanie stropov, prievlakov, stien

šalovanie základových pásov

montáž nosných konštrukcií (steny, stĺpy, šachty)

šalovanie schodov, balkónov

monolitické konštrukcieZameranie finálnej výšky

Zalievanie betónu z pumpy do pripraveného debnenia

Vibrovanie betónu, vyhladenie betónu - povrchová úpravazváračšké práce

armovanie nosných konštrukcií (oporných stien, stropov, základových dosiek)

zhotevenie armatúry podľa projektovej dokumentácie murovanie všetkého druhu

murovanie obvodových stien a jadier pre monolitické stavby a domy